Φορείς χρηματοδότησης

           

Αυτός ο οδηγός παρουσιάζει τα αποτελέσματα του έργου AIRUSE LIFE (LIFE11 ENV / ES / 584) που παρέχει μια επίκαιρη συλλογή μέτρων για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα στο αστικό περιβάλλον  

Νέα

NEWS

LIFE Award

Our AIRUSE Project was recently awarded with the People’s Choice LIFE Award during EU Green Week (Europe’s biggest environmental event) by the EC Commissioner Karmenu Vella  https://ec.europa.eu/clima/news/eu-awards-best-life-projects-nature-environment-and-climate-action_en  

Ηλεκτρονική λήψη ή λήψη ενός δωρεάν αντίτυπου

Λήψη του πλήρους οδηγού ή μεμονωμένων κεφαλαίων

Έκδοση από

                      

Συντάκτες

Ο "Οδηγός μέτρων για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα στο αστικό περιβάλλον" είναι ένα δωρεάν και χρήσιμο εργαλείο που μπορεί να είναι χρήσιμο για την εφαρμογή πολιτικής, την έρευνα, την εκπαίδευση, τη βιομηχανία και τις περιβαλλοντικές υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα

Xavier Querol

Ερευνητής/Καθηγητής στο IDAEA-CSIS

His main research focuses on atmospheric pollution, waste valorisation and applied geochemistry. Supervisor of 26 PhD Theses. >550 articles in SCI journals. 2013 Award "Rey Jaime I" for the Protection of the Environment. Included in the ISI Highly Cited Scientists. h-index: 74. He acts as advisor for air quality of several important city councils, regional governments, the Spanish Ministry of Environment and DG Environment of the EC, WHO and LRTAP-UNECE

ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6549-9899
SCOPUS: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7004532767

Fulvio Amato

Fulvio Amato

Συμβασιούχος Ερευνητής στο IDAEA-CSIS

His main expertise is on air quality, source apportionment and traffic emissions. Member of national and international working groups advising on air quality. He is author of >120 publications among articles, book and chapters. h-index: 44.

ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1546-9154
SCOPUS: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=239793541200

Συνεργαζόμενα Ινστιτούτα

ΟΔΗΓΟΣ - Μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα στο αστικό περιβάλλον

Για οποιαδήποτε αμφιβολία ή διευκρίνιση σχετικά με το βιβλίο ή το έργο μας, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της παρακάτω φόρμας. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σύντομα.